اطلاع رسانی و ثبت نام
برنامه طبیعت گردی عمومی- آبگیر میراش
۱۴۰۳/۱/۲۷
برنامه های اجرا شده 1402
کوهپیمایی آبشار شاهان دشت
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
طبیعتگردی آبشار کلشتر
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
صعود به قله دماوند- جبهه غربی
۱۴۰۲/۹/۶
صعود به قله کمان کوه
۱۴۰۲/۹/۶
دشت لار - لواسان بزرگ
۱۴۰۲/۹/۶
صعود به قله درفک
۱۴۰۲/۹/۵
صعود به قله اسپیدچال و همهن
۱۴۰۲/۹/۵
برنامه های اجرا شده 1401
صعود به قله سیالان- هنیز به عسل محله
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
صعود به قله پاشوره
۱۴۰۲/۹/۵