انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه خوارزمی- برنامه های اجرا شده 1402
صعود به قله کمان کوه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 


محل برگزاری:   استان:البرز       شهر:گچسر    روستا: وارنگه رود

محل حرکت: دانشگاه -کرج  ساعت حرکت:۳:۳۰  صبح

تعداد روزهای برنامه: دو روزه          نوع ترانسفر: مینی بوس

ارتفاع : ارتفاع مبدا:  ۲۴۶۴متر ارتفاع کمپ: محیط بانی ۳۲۷۸ متر  ارتفاع صعود: ۴۲۵۰متر
نرم افزار مور
د استفاده: A-GPS tracker    فایل GPS: دانلود فایل enlightened

منبع استعلام: سایت هواکوه/ آقای هاشم‌نژاد   
شرایط جوی: 
ابری بارش پراکنده

مدت زمان:  صعود: ۱۰ ساعت  فرود: ۱۰ساعت کل: ۱۸ساعت

زبان بومی منطقه: فارسی     جانوران و حیوانات منطقه: خرس، بز، کل، کبک و            نوع پوشش گیاهی منطقه: گون/علفزار

نام و آدرس راهنمایان محلی: -         شماره تماس: -

نام سرپرست: محمود عباس نژاد     
جلودار: مازیار بشیری منش  
عقب‌دار: علی اکبر جمشیدی      
پشتیبان هوشیار: سیدرضا حسین پور، نعمت آزادی

افراد شرکت کننده: محمود عباس نژاد، زهرا تقوایی فرد، مازیار بشیری منش، علی اکبر جمشیدی و رضا منطقی
گزارش برنامه: (نویسنده: محمود عباس نژاد)
 


 
با توجه به تقویم مصوب شورای مرکزی انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه مبنی بر اجرای برنامه تخصصی در منطقه وارنگه‌رود، این برنامه برگزار گردید.
 
  • کمان کوه با ارتفاع حدود ۴۲۵۰ متر از قلل البرز مرکزی‌ست که بسیار با شکوه و رفیع است.رُخ جنوبی و شرقی آن به دره و روستای وارنگرود می رسد.
    از غرب به قلل سرخاب و دونا و گردنه کندوان متصل است و اما از شمال توسط دو قله کناری خود که به سرماهو و یخچال مشهور است به خط الرأس اصلی البرز رسیده ، از آنجا خط الرأس به دو شاخه تقسیم می شود که یک سو به سمت قله مشهور آزاد کوه و از سویی دیگر به گردنه گوَن پشته و قلل نرگسی ها و پالون گردن ادامه می یابد.

🔰 روز اول:
حرکت با مینی بوس از دانشگاه: ۳:۳۰ صبح
- رسیدن به روستای وارنگه‌رود در ساعت ،۵:۳۰
-آغاز برنامه و شروع صعود ساعت ۵:۴۹
- توقف و صرف صبحانه در چشمه بیدستان از ساعت ۷:۱۰ تا ۷:۴۵
- ادامه مسیر در پاکوب کنار رودخانه و رسیدن به محیط بانی در ساعت ۹:۵۳
- توقف و استراحت و استقرار کمپ و چادر ها در کنار  محیطبانی ساعت ۱۰:۴۰

- ادامه صعود با کوله سبک در شیب نسبتا تند مسیر به سمت گردنه خرسلک ساعت ۱۱:۴۵ ارتفاع ۳۵۲۶متر
- ادامه صعود تا گردنه سوتک ساعت ۱۲:۴۵ ارتفاع ۳۶۰۰ متر
- از این قسمت مسیر به سمت راست تغییر می یابد و پاکوب کمی نامشخص است و باید دقت کرد و با توجه به داشتن gps مسیر با مشکلی مواجه نبودیم.
- ادامه صعود و صرف نهار در ساعت ۱۳:۳۰ و ارتفاع ۳۸۰۰ متر
- ادامه‌ی صعود و گذر ازمسیرهای صخره ای و دست به سنگ که ریزش سنگ به ویژه تیم های با تعداد بالا را تهدید می کند و باید با احتیاط حرکت کرد، خوشبختانه سنگچین های موجود در مسیر راهنمای خوبی برای حرکت کوهنوردان است.
- تیم کوهنوردی تخصصی ساعت ۱۵:۴۵ در هوایی ابری بر فراز قله باشکوه و صخره ای کمانکوه قرار گرفت و بعد از ۱۵ دقیقه عکاسی و استراحت از همان مسیر اقدام به بازگشت نمود. قلل سرماهو و یخچال در شرق، سوتک بزرگ در غرب و آزادکوه در شمال چشم انداز باشکوهی دارند.
- اعضای تیم تخصصی ساعت ۱۹:۴۵ به محل کمپ در محیط بانی رسید و بعد از صرف شام به استراحت پرداختند.
🔰 روز دوم:
- بیدار باش صبح ساعت ۵ و جمع کردن چادر و حرکت ساعت ۵:۳۰ به سمت روستا
- رسیدن به محل چشمه بیدستان در ساعت ۸:۱۰ و صرف صبحانه تا ساعت ۸:۴۰
- حرکت به سمت روستا و ساعت ۱۰ صبح طبق قرار قبلی به روستا و مینی‌بوس رسیدم.
- حرکت به سمت دانشگاه خوارزمی کرج و رسیدن در ساعت ۱۲ و اعلام پایان برنامه
ملاحظات:
- با توجه به صخره ای بودن مسیر صعود، داشتن توان جسمانی و تجربه کافی کوهنوردی برای افراد تیم ضروری است.
- پیشنهاد میشود در برنامه های آینده برنامه صعود خط الراس سوتک بزرگ، کمانکوه، سرماهو و یخچال برگزار شود.
با تشکر و قدردانی از همه دست اندرکاران و حامیان برنامه از جمله معاون محترم اداری و مالی، مدیر محترم تربیت بدنی و همکاران پر تلاش ایشان، امور عمومی، واحد نقلیه و همچنین دبیر محترم انجمن کوهنوردی دانشگاه که ما را در اجرای این صعود در راستای تقویم مصوب انجمن کوهنوردی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی یاری کردند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه خوارزمی:
http://khu.ac.ir/find-130.28780.70523.fa.html
برگشت به اصل مطلب